Συσκευή EXPRESS " BIOTEST " NEW

Η συσκευή Express “Biotest” παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να ελέγχει μόνος του την κατάσταση των ενεργειακών μεσημβρινών και τις προσαρμοστικές ικανότητες του οργανισμού, τα επίπεδα του στρες και την ισορροπία της απώλειας – αποκατάστασης της ενέργειας. Σχεδιάστηκε για την πρόληψη, τη μείωση των κινδύνου εμφάνισης απρόβλεπτων προβλημάτων υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Η συσκευή καταγράφει σε φωτοπληθυσμογραφία τον καρδιακό ρυθμό για χρονικό διάστημα τεσσάρων - πέντε λεπτών, μέσω του αισθητήρα σε μορφή μανταλακίου, ο οποίος τοποθετείται σε ένα δάχτυλο του χεριού. Η
Biotest συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω μίας θύρας USB. Στον υπολογιστή εγκαθίσταται το λογισμικό BioTest ή BioTest Easy, στο οποίο αμέσως μετά την μέτρηση απεικονίζονται αυτόματα τα αποτελέσματα.
Η συσκευή κατά τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων αναλύει τα δεδομένα του παλμικού κύματος των συστολών της καρδιάς, βασιζόμενη στις παραδοσιακές μεθόδους της ασιατικής ιατρικής και στις μεθόδους διάγνωσης της σωματικής κατάστασης από τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού του R.M.Baevskiy (γιατρός, MD, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Επίτιμος Επιστήμονας της Ρωσίας, Ακαδημαϊκός της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής, Ακαδημαϊκός της Διεθνούς Ακαδημίας Πληροφορικής, Επικεφαλής ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Προβλημάτων της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών).
Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της συσκευής συνίσταται στο ότι τα αποτελέσματα της μέτρησης παρουσιάζονται, είτε με τη μορφή μερικών βασικών ποσοτικών δεικτών και οπτικής αναπαράστασης των ενεργειακών μεσημβρινών είτε, σε απλοποιημένη έκδοση του προγράμματος, με χρωματική αναπαράσταση των δεικτών. Έτσι τα αποτελέσματα της μέτρησης καθίστανται κατανοητά από τον καθένα.

Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής
Express "Biotest"
περιλαμβάνει τρία απλά βήματα:


Βήμα 1
Express "Biotest" By Biomedis
Τοποθετήστε τον αισθητήρα - μανταλάκι στο δείκτη του χεριού και επιλέξτε διαδοχικά τα εικονίδια «Αναζήτηση αισθητήρα» και «Έναρξη μέτρησης». Περιμένετε τέσσερα έως πέντε λεπτά μέχρι η συσκευή να καταγράψει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα του καρδιακού ρυθμού.

Βήμα 2
Πιέστε το εικονίδιο «Τερματισμός μέτρησης» και θα έχετε ένα απλό και σαφές συμπέρασμα για τη κατάσταση του οργανισμού σας.

Βήμα 3
Παρακολουθείστε τη δυναμική των αλλαγών. Ρυθμίστε τον τρόπο ζωής και τη διατροφή σας. Σε περίπτωση αρνητικής δυναμικής απευθυνθείτε στο γιατρό σας για διάγνωση και θεραπεία.

Χρησιμότητα της συσκευής

Θα είστε σε θέση να αντιληφθείτε έγκαιρα τις αλλαγές στη λειτουργία των συστημάτων και των οργάνων, ώστε να μπορείτε εν συνεχεία να κάνετε πρόληψη και να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Εύρος εφαρμογής

Με τη βοήθεια της συσκευής Express “Biotest” θα μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση του σώματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας, της λήψης των συμπληρωμάτων διατροφής, της σωματικής άσκησης και υπερβολικού στρες. Θα έχετε τη δυνατότητα να καταλάβετε πώς ο τρόπος ζωής σας και κάθε προϊόν επηρεάζουν την υγεία σας.

Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού


Η μεταβλητότητα είναι το χαρακτηριστικό των βιολογικών διαδικασιών, που συνδέεται με την ανάγκη προσαρμογής του οργανισμού στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Με άλλα λόγια η μεταβλητότητα είναι οι αλλαγές των διαφόρων παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων και του καρδιακού ρυθμού, ως ανταπόκριση στις αλλαγές διαφόρων παραγόντων. Ως εκ τούτου, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού αντικατοπτρίζει την λειτουργία του καρδιοαγγειακού συστήματος και τους μηχανισμούς της ρύθμισης του συνόλου του οργανισμού.
“Η καρδιά μας μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ηλεκτρικό εντοπιστή ή σαρωτή, που σαρώνει κυκλικά εσωτερικά όργανά με κάθε κτύπο της καρδιάς και καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση των οργάνων και των συστημάτων.”

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού περιέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με το σώμα και συνιστά τον πιο αξιόλογο δείκτη, με τον οποίο μπορούμε να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης των συστημάτων του σώματος.
Το καρδιοαγγειακό σύστημα αποτελεί ένα παράδειγμα μοναδικού συστήματος ελέγχου, δομημένου με ένα ιεραρχικό τρόπο, όπου κάθε χαμηλότερο επίπεδο, υπό κανονικές συνθήκες, λειτουργεί αυτόνομα. Σε περίπτωση κλιματικής αλλαγής ή εμφάνισης κάποιας παθολογίας για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού ενεργοποιούνται τα υψηλότερα επίπεδα ελέγχου. Η διαδικασία της προσαρμογής απαιτεί τη χρήση των πληροφοριακών, ενεργειακών και μεταβολικών πόρων του οργανισμού. Η διαχείριση των πόρων εξαρτάται από τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται και πραγματοποιείται μέσω του νευρικού, του ενδοκρινικού συστήματος και των χημικών μηχανισμών, που μπορούν να χωριστούν σε αυτόνομους και κεντρικούς. Η παρέμβαση των κεντρικών μηχανισμών ελέγχου στην λειτουργία των αυτόνομων μηχανισμών πραγματοποιείται, όταν αυτά αδυνατούν πλέον να εκτελούν με ικανοποιητικό τρόπο τα καθήκοντά τους.
Η ανάλυση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού βασίζεται στον προσδιορισμό της αλληλουχίας των διαστημάτων μεταξύ των παρακείμενων κορυφών του κύματος του καρδιακού παλμού. Με αυτή την ανάλυση μπορούμε να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με την γενική κατάσταση του σώματος και να παρακολουθούμε τη δυναμική των αλλαγών. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την εκτίμηση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική για τη διάγνωση των καρδιακών προβλημάτων.

Οι ενεργειακοί μεσημβρινοί του ανθρώπινου σώματος


Η θεωρία των μεσημβρινών προέρχεται από την ανατολική φιλοσοφία.
Oι μεσημβρινοί είναι τα κανάλια, μέσω των οποίων κυκλοφορεί το αίμα και η ενέργεια.”

Στο ανθρώπινο σώμα απαριθμούνται 12 βασικοί μεσημβρινοί. Η ενέργεια στο σώμα περνάει από κάθε μεσημβρινό παρέχοντάς του ενεργειακή ισορροπία.
Κάθε μεσημβρινός είναι περισσότερο ή λιγότερο δραστήριος ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Η ενεργειακή πληρότητα του οργανισμού εξαρτάται από την λειτουργία των οργάνων του σώματος.

Νο
Μεσημβρινός
1
Πνεύμονες (Γιν)
2
Παχύ έντερο (Γιάνγκ)
3
Στομάχι (Γιάνγκ)
4
Σπλήνα και πάγκρεας (Γιν)
5
Καρδιά (Γιν)
6
Λεπτό έντερο (Γιάνγκ)
7
Ουροδόχος κύστη (Γιάνγκ)
8
Νεφρά (Γιν)
9
Περικάρδιο (Γιν)
10
Τριπλός Θερμαστής (Γιάνγκ)
11
Χοληδόχος κύστη (Γιάνγκ)
12
Συκώτι (Γιν)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Μήκος κύματος του αισθητήρα φωτοπληθυσμογραφίας: 940 nm
 • Ισχύς ακτίνας του αισθητήρα φωτοπληθυσμογραφίας: όχι περισσότερο από 1 mW
 • Εύρος καναλιού φωτοπληθυσμογραφίας: 0 - 30 Hz
 • Σύνδεση με PC: USB v1.1 (USB 2.0)
 • Χρόνος συνεχούς λειτουργίας: 8 ώρες
 • Διαστάσεις του αισθητήρα: 65x40x30 mm
 • Κατανάλωση ρεύματος: (όχι περισσότερο από) 0,02 A
 • Βάρος : 50 g
 • Τροφοδοσία: 5 V


Πηγή: http://www.biomedis-technology.gr/p/device-biotest-new.html#ixzz3Ygw0IJv3

Share/Bookmark
Post A Comment
 • Τα σχόλια σας ΕΔΩ . . Comment using Blogger
 • . .ή στο Facebook . Comment using Facebook
 • . . Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :